Site Loader
De Pol 4, 9444 XE GROLLOO

Ontwikkeling woon-/zorgcomplex

Uitgangspunten.

Uit de enquête (april 2018) bleek veel interesse voor woon-/zorgappartementen voor ouderen. De locatie De Pol 6 kwam hiervoor beschikbaar. Het pand is gesloopt en het perceel is overgedragen aan de daartoe in het leven geroepen stichting ‘Grolloo Zorgt’.
Deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van de plannen voor het woon-/zorgcomplex. Het stichtingsbestuur (drie personen) wordt bijgestaan door een klankbordgroep (tien personen), waarmee de stappen in het ontwikkelproces worden afgestemd. Alle betrokkenen zijn inwoners van het dorp Grolloo.

Stand van zaken

Een aantal belangrijke punten op een rij:

 • Gezien de staat en het risico is de boerderij eind 2019 gesloopt. Het lege perceel van 0,34 ha is beschikbaar voor woningbouw.
 • ‘Grolloo Zorgt’ heeft een woon- en zorgvisie opgesteld.
 • De gemeente staat positief ten opzichte van onze plannen.
 • De initiatieffase is ondersteund door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in de vorm van een Stimuleringssubsidie Wonen en Zorg.
 • De schetsplannen zijn gemaakt door KR8-architecten, Borger.
 • Er is een raming gemaakt van de kosten om het plan te realiseren en van de exploitatie kosten.
 • In de woningbouwstichting De Volmacht hebben we een belangrijke samenwerkings-partner gevonden. Samen met hen willen we de plannen realiseren.
 • Door deelname van De Volmacht en door een particuliere financiering lijkt het project nu realiseerbaar.
 • Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is afgesloten met de conclusie dat het woon- en zorgcomplex financieel en ruimtelijk haalbaar is en dat het voorziet in de aanwezige woonbehoefte.
 • Bij de verdere stappen gaat KR8-architecten fungeren als projectleider.

De plannen

Voor de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De locatie is perfect, in een levendige omgeving naast de basisschool, het dorpshuis en de sportvelden en aan de weg van en naar landgoed camping De Berenkuil. En daarnaast ook een omgeving die gekenmerkt wordt door rust en ruimte! Algemene ruimtes voor ontmoeting en activiteiten zijn niet nodig. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op het naastgelegen dorpshuis.
  De appartementen zijn bedoeld voor inwoners uit Grolloo en belangstellenden met een sociale binding met Grolloo. Alle zorg die thuis geboden kan worden (door mantelzorgers, vrijwilligers of professionele zorgverleners), wordt ook in deze woningen geboden. De meerwaarde van deze woonlocatie zit in op zorg aangepaste, geclusterde woningen, die de sociale samenhang, welzijn en veiligheid vergroten.
 • De afmetingen van de appartementen zijn variabel en de indeling is flexibel. Elk appartement wordt voorzien van een keukenblokje en een 2e toilet.
 • Een deel van de eenheden wordt binnen de sociale huursector gebouwd. De overige eenheden in de vrije sector. De volgende schetsen geven een voorlopige indruk van de plannen, met het voorbehoud dat hierin bij het vervolg nog veranderingen kunnen komen.

De planning

Tot realisatie gaan wij uit van de volgende planning

 • tot okt 2020 Onderzoek haalbaarheid (afgerond)
 • dec 2020 Go / No go besluit Project (klaar › GO!)
 • 2021 Doorontwikkeling van het plan, de planologische procedure en de voorbereiding uitvoering
 • Voorjaar 2022 Start bouw
 • Eind 2022 Bouw gereed, eerste bewoners

Vanzelfsprekend is dit alles nog onder voorbehoud.
Hebt u vragen over het project, neem gerust contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer!

Post Author: bertus