Site Loader
De Pol 4, 9444 XE GROLLOO

Ervaringen Zorg en Welzijn

Interview met Siny Vink, dorpscoördinator.

Sinds oktober 2018 ben ik als dorpscoördinator werkzaam in Grolloo. In dienst van Impuls Welzijn en ten dienste van Grolloo. Ik denk te mogen zeggen dat Grolloo en ik wel bij elkaar passen.

Nog niet zo lang geleden noemde iemand me een deeltijd-dorpsgenoot. Een groot compliment. Voor mij betekent het er bij horen, bij kunnen dragen, niet alleen in het doel van Grolloo Zorgt, maar eigenlijk van het hele dorp: met plezier in Grolloo e.o. wonen! Ik las eens ergens: als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. Nou… ik hoef maar zelden te werken!

Onderstaand een aantal van de dingen die ik doe of heb gedaan:

 • Er zijn heel veel vrijwilligers in Grolloo. Eigenlijk moeten we die geen vrijwilligers noemen maar goede buren die dorpsgenoten met een vraag willen helpen. In de afgelopen tijd is er minder inzet mogelijk, maar op de momenten dat het wel kan, is gezelschap en vervoer veel gevraagd. Maar ook een vraag om hulp bij een onwillige computer, even helpen met het invullen van een
  formulier, helpen bij de aanvraag van hulp en zorg behoort tot de mogelijkheden.
 • Bellen, heel veel bellen in coronatijd om toch de verbinding met mensen te behouden.
 • Bijdragen aan het Sportblad, wat ook voor corona al met regelmaat aan de orde was, maar nu veel meer in de vorm van het doen van interviews en bijdragen aan het onderdeel Tiedverdrief.
  • Ondersteunend en verbindend naar professionals. Zowel huisartsen en thuiszorg als sociaal team Attenta weten mij inmiddels te vinden als inzet van vrijwilligers of kortdurende hulp voor dorpsgenoten van belang zou kunnen zijn.
 • Ondersteuning van mantelzorgers en verwijzing naar Centraal Punt Mantelzorg en het mantelzorgcompliment.
 • Ondersteuning van groepen en activiteiten, bijvoorbeeld voor Welzijn Ouderen Grolloo en Omstreken, maar ook meedenken over het School- en Volksfeest en de functieverbreding van het Markehuis.
 • Inmiddels staat er geen één maar drie boekenkasten in het Markehuis met boeken die meer dan de moeite van het lezen waard zijn. Het beheer is in handen van een vrijwilliger. Intussen zijn er contacten met Biblionet Drenthe om te spreken over het naar Grolloo halen van diensten zoals die in bibliotheken aangeboden worden.
 • Een bezoek van de secretaris generaal van het ministerie van VWS die we hebben geïnformeerd over Grolloo Zorgt, zowel wonen als zorg en welzijn. De koersbaldames weten het vast nog wel, hij heeft niet alleen verstand van VWS, maar gooide ook niet onverdienstelijk!
 • Verschillende andere bewonersinitiatieven, organisaties en groepen zijn door ons geïnformeerd over de werkwijze. Inmiddels nemen wij onder andere deel in het netwerk van Drentse Zorginitiatieven.
 • Enzovoort.

In bovenstaande opsomming is wel al te lezen dat ik een breed afwisselend takenpakket heb. Er is steeds afstemming met de werkgroep “Grolloo Zorgt” en die samenwerking verloopt heel goed. Van inwoners van Grolloo e.o., maar ook van verschillende professionals horen we veel positieve geluiden. Inwoners van het dorp geven aan dat ze het prettig vinden om te weten waar ze terecht kunnen met vragen, iemand die naar ze omziet. Het zorgt voor een gevoel van veiligheid. Misschien ben ik nu niet zo nodig, redt men zich wel. Maar als het ooit wel nodig is, dan ben ik gemakkelijk te vinden. Dat geldt ook voor mantelzorgers.
De professionals waarderen de korte lijnen, en uiteindelijk komt dat natuurlijk ook ten goede aan mensen. Dorpscoördinatie draagt dus bij aan de opdracht van Grolloo Zorgt: op een prettige wijze oud worden in Grolloo e.o. En daarmee is de meerwaarde ons inziens ook echt aangetoond.

Intermezzo huisarts Sporrel over ‘Grolloo Zorgt’
en de rol van de dorpscoördinator:
De dorpscoördinator is de ‘ogen en oren’ van het dorp. Ik merk dat de inwoners met haar weglopen, met name de ouderen voelen de ondersteuning. We werken veel samen, Siny kent de lijntjes en de wegen goed. Als zij in situaties komt, waarin een rol voor mij is weggelegd, seint ze mij in. Omgekeerd als ‘Grolloo Zorgt’ op het gebied van welzijn kan ondersteunen, dan doe ik graag een beroep op de dorpscoördinator. En bedenk, mensenwerk is absoluut maatwerk en met de persoon van Siny gaat dat prima!

 

Maar we ontkomen er niet aan om het ook over geld te hebben. Voor ons niet het belangrijkste, maar wel belangrijk. Wat we doen, kost geld. En op dit moment is er geen structurele financiering van Dorpscoördinatie. Natuurlijk is welbevinden van mensen heel belangrijk. Maar als we kunnen laten zien dat dat niet het enige is, maar dat de werkwijze ook besparing oplevert, is dat des te beter voor de partijen die Dorpscoördinatie financieren (met name de gemeente). Daarom waren we blij met een subsidie van de provincie die ons in staat stelde om daar onderzoek naar te doen. Er is onderzoek gedaan naar het huisartsenbezoek in 2019 vergeleken met het jaar ervoor. De onderzoeker constateerde een afname van het aantal huisartsencontacten sinds mijn komst.
Omgerekend in geld gaat dat om €24.000 minder in 2019 dan in 2018. We denken dat het gevoel van welbevinden en veiligheid hierin een rol speelt, net zoals het feit dat mensen laagdrempelig en in hun eigen taal kunnen bespreken wat ze dwars zit. En daarvoor dus niet meer naar de huisarts gaan.

De juist zorg op de juiste plek.

We schreven in het sportblad al eerder over de toekenning van deze subsidie.
Uit evaluatie blijkt dat met laagdrempelige hulp van de dorpcoördinator én informele inzet uit het dorp het mogelijk is dat inwoners zo lang als het kan in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Voor elkaar en met elkaar. Interessant is dat het, naast toename van welbevinden hiermee minder ziektekosten en mogelijk ook een besparing in de WMO oplevert. Met de samenwerkende partijen gaan we meer mogelijkheden onderzoeken.
Mogelijkheden om samenwerking goed te organiseren, waarbij Grolloo Zorgt en de vrijwilligers uit Grolloo als volwaardige partners worden gezien. We willen dat een vraag van een inwoner van Grolloo e.o. zo dicht mogelijk bij huis wordt beantwoord.
Ook  letterlijk. En graag door iemand die je vertrouwt, die ook dichtbij je staat. Vrijwillig als het kan en pas professioneel als het niet anders kan. Ook hier vanuit mensen geredeneerd, niet vanuit belang van organisaties. Met steeds als eerste regel dat we kijken naar de vraag en samen met de inwoner zoeken naar een goede oplossing.
Passend bij degene die de vraag stelt.

De samenwerkende groep bestaat uit Grolloo Zorgt, Impuls Welzijn, Gemeente Aa en Hunze, Attenta en huisarts Sporrel. Dit is de kerngroep. Daaromheen wordt een tweede schil georganiseerd die wat meer op afstand mee denkt en mee doet. Daarover zijn we momenteel in gesprek met verschillende (zorg) organisaties.

En ook hier is het doel: Op prettige wijze oud worden in eigen omgeving!

Hebt u vragen over Zorg en Welzijn, neem dan contact op met Siny Vink (tel 06-36511015).
Zij beantwoordt ze graag.

Post Author: bertus