Missie en Visie van ‘Grolloo Zorgt

We toetsen onze activiteiten aan deze missie en visie.

ONZE MISSIE

Op prettige wijze
oud worden
in eigen omgeving!

ONZE VISIE

Veel mensen zijn
gehecht aan het wonen in
Grolloo en Omstreken.
‘Grolloo Zorgt’ wil bijdragen
aan verdere verbetering
van de kwaliteit van het
leven door het bieden
van woonoplossingen,
welzijn en zorg in de
eigen omgeving